Velkommen til

Velkommen til

Kennel Wildmountain Tollers' blog

Her kan I læse de senest nyheder om vores "hundeliv". Hvis I vil vide mere om vores hunde og vores opdræt, så kan vi anbefale, at I kikker på vores hjemmeside www.wildmountain.dk. I vores opdræt prøver vi at foksere på tollerens jagtlige egenskaber uden dog at miste fokus på sundhed og eksteriør.

Weekendtur med tøserne / Weekend trip with the girls

Latest news / Sidste nytPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Tue, January 30, 2018 22:37:55

DK:
Denne weekend blev tilbragt sammen med Helle, Majbrit og Jeanette i Mosevrå ved Blåvand i Jeanette og Oves lækre, nye sommerhus.

Vi mødtes lørdag formiddag til en gang morgenmad. Vi havde alle hunde med, så efter morgenmaden brugte vi et par timer eller tre på at træne hund i de fantastiske arealer, der omgiver sommerhuset. Resten af dagen blev brugt på at spille Partners, spise lækker indisk mad og drikke rosévin og Aperol Spritzer. Det bør lige nævnes, at Helle og jeg vandt fire ud af fire spil Partners smiley

Søndag valgte vi en tur til Vejers strand efter morgenmaden. Der blæste en stiv kuling fra vest, så det kunne ikke være bedre.

Efter en sen frokost gik turen hjem igen. Det er skønt sådan at kunne tage et par dage ud af kalenderen for at være sammen med gode venner og snakke, træne hund, spise og drikke. What's not to like?

UK:
This weekend was spent with Helle, Majbrit and Jeanette in Mosevrå (at the westcoast of Jutland) in Jeanette's and Ove's wonderful, new weekend cottage.

We met Saturday for breakfast. We had brought our dogs so after breakfast we spent 2-3 hours training the dogs in the fantastic terrain that surrounds the house. The res of the day was spent playing Partners, eating a delicous Indian dinner, drinking rosé and Aperol Spritzer. I should mention that Helle and I won 4 out of 4 times in Partners smiley

On Sunday, we went for a walk at the Beach in Vejers. There was a strong breeze from west so I couldn't be bette.

After a late lunch we went our separate ways. It is great to be able to spend two days with good friends to talk, train dogs, eat and dring. What's not to like?  • Comments(1)//blog.wildmountain.dk/#post5

Cookie er syg / Cookie is ill

Ben & Jerry kuldPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Tue, January 30, 2018 19:32:18

DK:
Det er ikke alle indlæg, der er lige sjove at skrive - og dette er et af dem.

Torsdag den 11. januar var jeg til træning hos Pernille Lillevang sammen med Vixen. Helle og Cookie går også på holdet. Denne aften var Cookie dog ikke i sin sædvanlige gode form. Hun luntede retur med dummyen, hvilket bestemt ikke ligner hende, og hvilket straks bekymrede os.

Dagen efter havde hun det værre, og Helle bestilte tid hos dyrlægen - og så bestilte Helle og Cookie stort set ikke andet de næste knap 2 uger med at køre fra deres egen dyrlæge til en specialist i Århus og retur samt vente på diverse prøvesvar. Helle har skrevet et lang og detaljeret indlæg på sin blog, så det vil jeg ikke gøre her. Men jeg kan anbefale alle, at læse indlægget, som kan findes her: http://clevercookiescorner.blogspot.dk.

Efter et utal af undersøgelser, flere gange i fuld narkose, blodprøver, prøver af ledvæske og rygmarvsvæske, en masse ventetid og en masse bekymringer, fik Helle og Kim den 24. januar det endelige svar på, hvad Cookie fejler: IMRD (Immunemediated Rheumatic Disease) eller på dansk: Immun Medieret Reumatoid Sygdom.

Cookie er i øvrigt blevet en del af et svensk forskningsprojekt omkring SRMA og IMRD. Vi har tilbudt at sende blod til Sverige fra Vixen og Frick, ligesom vi har bedt ejerne til Cookies kuldsøskende om at gøre det samme, hvis svenskerne ønsker det.

Helle og Kim har været helt fantastiske i hele dette helvede. De har været dybt bekymrede og kede af det. Men de har holdt fast i, at de ville have en diagnose, så de vidste, hvad det var, de havde at gøre med og kunne finde den bedste behandling til Cookie. Som man kan læse på Cookies blog, så har det været noget af en kamp at få nogle af dyrlægerne til at lytte til dem om deres bud på, hvad det var, Cookie fejlede. Vi skylder dem en stor tak for at være så standhaftige og stædige, så de fik hevet en endelig diagnose hjem.

IMRD er én af de autoimmune sygdomme, som vi kender i tolleren. Arvegangen kendes ikke, så det er desværre ikke noget, man kan teste sig ud af. Det kan pludselig dukke op. Det har desværre vist sig, at der er autoimmune sygdomme i Vixens linjer. Efter Cookie blev syg, har jeg også fundet ud af, at der er et enkelt tilfælde i Fricks linjer.

Som bekendt havde vi planlagt Vixen's 3. kuld her til sommer. Vi har nu besluttet, at Vixen ikke skal have flere hvalpe. Nogle erfarne opdrættere mener, at det er en overreaktion; andre mener, at det er det rigtige at gøre. Det, der betyder noget, er hvordan vi har det med det. Det var en svær beslutning - og så alligevel ikke. Vi synes, at Vixen har så meget godt at tilbyde racen, men vi er ikke interesseret i at lave flere hvalpe med risiko for en af de autoimmune sygdomme. Vi skulle jo selv have beholdt en hvalp fra næste kuld, så nu er vi gået på jagt efter en hvalp fra en anden opdrætter.

UK:
Not all entries are fun to write – and this is one of those.

On Thursday 11th January, I was training Vixen at Pernille Lillevang. Helle and Cookie is in my “class”. However, this evening Cookie was not in her usual superb shape. She was really slow when she returned with the dummy and this is so not like her, so we were instantly worried.

The next day she was worse and Helle went to her vet – and the next two weeks they spent almost all their time driving back and forth between they own vet and a specialist in Århus as well as wait for test results. Helle has published a thorough entry on her blog so I will not go into detail here. However, I will recommend you to read the entry (only in Danish) that you can find here: http://clevercookiescorner.blogspot.dk.

After countless examinations, several general anaesthesia, extraction of fluids from Cookie's joints and spinal cord, a lot of waiting time and a lot of worries, Helle and Kim finally got the diagnosis: IMRD (Immunemidiated Rheumatick Disease).

Cookie has become part of the Swedish research project on autoimmune diseases (SRMA and IMRD). We have offered to send them blood from Vixen and Frick and we have asked the owners of Cookie’s siblings to do the needed.

Helle and Kim have been fantastic during this. They have been so worried and sad. But they insisted on getting a diagnosis so that they knew what they were dealing with and what the best treatment for Cookie would be. As can be read on Cookies blog it has been quite a struggle for them to get some of the vets to listen to them and their suspicion about it being IMRD. We owe them big time for being so persevering and stubborn and get a final diagnosis.

IRMD is one of the autoimmune diseases we see in Tollers. The heredity is unknown so it is impossible to test for it. It can suddenly appear in a bloodline. Unfortunately, we have seen autoimmune diseases (SRMA) in Vixen’s lines. After Cookie was ill, I have found out that there is one case of autoimmune diseases (SRMA) in Frick’s line (Cookie’s father).

We had planned Vixen’s third litter this spring. However, we have now decided that she will not be bred anymore. Some experienced breeders think we overreact; others think it is the right thing to do. What really matters is how we fell about it. But it was a hard decision – and then again it wasn’t. We think that Vixen has so much positive to offer the breed, but we are not interested in producing puppies with a risk of an autoimmune disease. We were going to keep a pup from the next litter, so now we have started looking for a new pup from another breeder.  • Comments(0)//blog.wildmountain.dk/#post4

R.I.P. - Valde

B.B. King-kuldetPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Sun, January 21, 2018 17:20:09

DK:
I torsdags fik vi en mail fra Helle Holm. Hun fortalte, at de om tirsdagen havde måtte sige farvel til WT Double Trouble aka Valde.

Helle skriver:
"Valde havde været lidt plaget af gift og havde en uge for ca. 3 måneder siden, hvor han havde virkelig ondt. Det gik heldigvis i sig selv igen. Han fik noget smertestilende hos dyrlægen, som også fortalte os, at det sagtens kunne komme igen, og at vi måske skulle begynde at tænke over, at han måske skulle herfra med vores "velsignelse" - bare så vi var forberedte. Valde har været superfrisk siden - nå ja - næsten døv og måske sov han lidt mere end dengang, han var ung. Han skulle egentlig også have hjælp til at komme op i bilen. Men bortset fra de småting, har han virkelig været fuld af krudt. I søndags var han på jagt, og det klarede han med bravour.

I tirsdags havde han en lidt stiv gang på vores morgentur. Vi skar lidt af turen, for der var både regn og storm, så faktisk tænkte vi, at det måske ikke var så underligt. Han fik en lille godbid, og så gik han ind på Fatboy'en igen. Vi tog på job, og da vi kom hjem igen var han blevet lidt mere stiv i kroppen og logrede ikke så meget; men en hyggegodbid ville han gerne have. Øv, tænkte vi og troede, at han hun fik en ny "gigttur". Han skulle dog med ud på en lille gåtur for at få besørget. Vi kom ca. 100 meter, hvorefter han skvattede sammen. Vi bar ham hjem, hvor han lige gik to skridt, hvorefter han lagde sig og pustede. På mindre end 20 min var han væk. Hvad der har været galt ved vi ikke.

Vi er virkelig kede af det, og han har sat et stort stempel i vores hjerter - ja ikke kun i vores - også hos alle dem, der kendte ham. Han var virkelig knuselsket lige fra naboens børn, som han har passet på, siden de blev født og hos jagtfolket. Han forstod det der med charme. han var også sin egen herre - så navnet "Double Trouble" har vi også brugt med glimt i øjet."

Valde boede hos Helle og Torben i Nordjylland. Han skulle være fars jagthund og hele familiens familiehund. Og han klarede begge dele med succes.

Jeg kan huske, at jeg i 2010 fik en mail fra en stolt Torben, hvor han fortalte, at han havde været på jagt med Valde. En jæger skød forøbet over på et rådyr, der tog flugten på 3 ben. Valde optog forfølgelsen over en pløjemark og efter 400 meter fangede han dyret i en lille skov og holdt det, til en anden skytte kom og aflivede det. De ruhårede, der var med på jagten, opdagede slet ikke, hvad der var sket.

Helle og Torben har været søde til at komme til vores hvalpetræf, så vi har set Valde med jævne mellemrum. Som de andre hvalpe fra dette kuld, så blev han ikke særlig stor. Men han var godt og robust bygget - og uendelig charmerende.

Valde var efter vores Daisy og Andelokkerens Røde Oscar. Kuldet blev født 13. januar 2007, så Valde nåede at fylde 10 år.

Mor Daisy og nogle af Valdes søskende venter på ham på ved Regnbuebroen, og jeg er sikker på, at de nok skal finde på nogle "drengestreger".

R.I.P. søde Valde

Valde med kaninunge - ca. 7 uger /
Valde with Young rabbit - age 7 weeks

Valde på hans 10 års fødselsdag / Valde on his 10th anniversary

Valde med det dyr, han løb op og holdt nede /
Valde with the deer he caught and held down

UK:
Last Thursday, we received a mail from Helle Holm. She told us, at on Tuesday they had to say goodbye to Wildmountain Tollers Double Trouble aka Valde.

Helle writes in her mail:
"Valde had been troubled by arthritis and three months ago he was in quite a lot of pain for a week. Fortunately, it disappeared again. The vet gave him som pain killers and he told us, that it might be good to start thinking about when it would be time to say goodbye to him - just so that we were prepard. Since then, Valde was super fit. Well, he was almost deaf and he slept more than when he was Young. And we needed to help him get into the car. But other than that he was full of life. Last Sunday, he went hunting with Torben and he did a fantastic job.

Last Tuesday, he walked somewhat stiff on our morning walk. We shortened the trip as it was raining and quite windy. And due to the weather, we were not surprised that he was walking a bit stiff. He got a treat and went to lie down on his Fatboy. We went to work and when we returned, he was even more stiff in his body and he didn't wag his tail as much. However, he didn't say no to another treat. We thought that it was the arthritis again. Nevertheless, we took him for a short walk so that he could relieve himself. After approx. 100 meters he collapsed. We carried him home where he took two steps and then lay down gasping. In less than 20 minutes, he was gone. We don't know what was wrong.

We are so sorry. He meant a lot to us - well, not only to us but to all that knew him. He was so loved by all - from the neighbour's kids who he has been taking care of since they were born to Torben's hunting buddies. He understood "charm" but he was also his own master - and we have used the name "Double Trouble" with a glimpse in our eyes"

Valde lived with Helle and Torben in the northern part of Jutland. He was Torben's hunting dog and the whole family's family dog. And it was so good at both.

I clearly remember, when I in 2010 received a mail from a proud Torben. He told me that he had been hunting with Valde. One of the hunter's shoot a deer in its foreleg and it took flight on three legs. Valde set off in pursuit across a ploughed field and after 400 meters he caught the deer in a small wooded area and kept it down until another hunter came and killed it. The German pointers never saw what happened.

Helle and Torben have joined our kennel meetings several times, so we have seen Valde at regular intervals. As his brothers and sisters he was quite small. But he was nicely and roboustly build - and soooo charming.

Valde was after our Daisy and Andelokkeren's Røde Oscar. He and his siblings were born on 13 June 2017, so it got to celebrate his 10th birthday.

We are sure that Daisy and some of Valde's siblings will be waiting for him at the Rainbow Bridge. I am sure that they will enjoying themselves and mak play some pranks.

R.I.P. sweet Valde  • Comments(1)//blog.wildmountain.dk/#post3

Tour d'Europe

Latest news / Sidste nytPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Fri, January 19, 2018 19:04:51

DK:
Jeg er lige kommet hjem efter en 5 dages tur til Tyskland og Belgien.

Anledningen var, at June og Odd (www.duckcharmers.com) havde et par tæver, der skulle parres i det store udland. Da jeg jo ikke har så meget andet at lave for tiden, var jeg hurtig til at sige ja, da June spurgte, om jeg havde lyst til at tage med.

June og jeg tog afsted fredag eftermiddag, og første stop var i Coburg i Tyskland, hvor det blev til en enkelt - men helt sikkert succesfuld - parring mellem Kylie og George. Derefter gik turen til Booischot i Belgien, hvor det var Valborgs tur til at blive parret med Watson. Også det gik godt; de fik to gode parringer.

Tirsdag morgen gik turen retur til Danmark, og nu kan man så bare vente på, om turen har været tiden og pengene værd.

UK:
I have just returned from a 5 day trip to Germany and Belgium.

The reason for the trip was that June and Odd (www.duckcharmers.com) wanted to mate two bitches. And as I am not that busy at the moment, I didn't hesitate to say yes, when June asked me, if I wanted to join her on the trip.

June and I left on Friday afternoon. First stop was in Coburg, Germany, where Kylie and George had one - but undoubtly sucessfull - mating. Then we continued on to Booischot in Belgium where Watson was waiting impatiently on Valborg. This also went well; they had to nice matings.

On Tuesday morning, we started the trip back to Denmark. Now, we jusst have to wait and see if the trip was worth the time and money.  • Comments(0)//blog.wildmountain.dk/#post2

Ben & Jerry-kuldet - 3 år / The Ben & Jerry litter 3 years

Ben & Jerry kuldPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Fri, January 19, 2018 17:03:42

DK:

Et stort tillykke til isklumperne, som fyldte 3 år den 2. januar. Som man kan se, var det hård kostfor mor Vixen at føde og opdrage syv friske hvalpe.

UK:

A huge congratulations to the ice cream pups on their 3rd birthday on 2nd January. as you can see, it was tough for Vixen to give birth and to raise seven lively pups.
  • Comments(0)//blog.wildmountain.dk/#post1

Vi starter året med en blog

Latest news / Sidste nytPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Fri, January 19, 2018 16:45:23

DK:
Vi startede det nye år med at oprette en blog, og her vil vi fremover holde jer opdateret med, hvad der sker hos os på hundefronten.

Hjemmesiden vil stadig eksistere men vil være lidt mere statisk. Nyhederne fra 2017 og 2016 kan stadig læses derinde, ligesom bloggene for Ben & Jerry-kuldet og Pokémon-kuldet også er bibeholdt.

Vi håber, I har lyst til at følge med - og smid meget gerne en kommentar smiley

Tollerhilsen
Leif og Lis

UK:
We started the new year by creating a blog. From now on, this is where we will keep you posten on our lives with the dogs.

The website will still exist but will be more static. The news from 2017 and 2016 are still accessible as well as the blogs for the Ben & Jerry litter and the Pokémon litter.

We hope you check in now and again - and we would be happy if you leave a comment smiley

Toller greetings
Leif and Lis  • Comments(1)//blog.wildmountain.dk/#post0
« Previous