Velkommen til

Velkommen til

Kennel Wildmountain Tollers' blog

Her kan I læse de senest nyheder om vores "hundeliv". Hvis I vil vide mere om vores hunde og vores opdræt, så kan vi anbefale, at I kikker på vores hjemmeside www.wildmountain.dk. I vores opdræt prøver vi at foksere på tollerens jagtlige egenskaber uden dog at miste fokus på sundhed og eksteriør.

Iskagerne fylder 4 år

Ben & Jerry kuldPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Sun, February 24, 2019 19:35:09

2. januar 2019:

Tillykke til Ben & Jerry-kuldet, som fylder 4 år i dag. Alle hvalpene har det godt. Cookie er heldigvis kommet sig fuldstændig ovenpå sin autoimmune sygdom, som brød ud for næsten præcis et år siden. Ingen af de andre hvalpe har heldigvis vist tegn på sygdom, og vi håber, at dette fortsætter smiley  • Comments(0)//blog.wildmountain.dk/#post29

Cookie er syg / Cookie is ill

Ben & Jerry kuldPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Tue, January 30, 2018 19:32:18

DK:
Det er ikke alle indlæg, der er lige sjove at skrive - og dette er et af dem.

Torsdag den 11. januar var jeg til træning hos Pernille Lillevang sammen med Vixen. Helle og Cookie går også på holdet. Denne aften var Cookie dog ikke i sin sædvanlige gode form. Hun luntede retur med dummyen, hvilket bestemt ikke ligner hende, og hvilket straks bekymrede os.

Dagen efter havde hun det værre, og Helle bestilte tid hos dyrlægen - og så bestilte Helle og Cookie stort set ikke andet de næste knap 2 uger med at køre fra deres egen dyrlæge til en specialist i Århus og retur samt vente på diverse prøvesvar. Helle har skrevet et lang og detaljeret indlæg på sin blog, så det vil jeg ikke gøre her. Men jeg kan anbefale alle, at læse indlægget, som kan findes her: http://clevercookiescorner.blogspot.dk.

Efter et utal af undersøgelser, flere gange i fuld narkose, blodprøver, prøver af ledvæske og rygmarvsvæske, en masse ventetid og en masse bekymringer, fik Helle og Kim den 24. januar det endelige svar på, hvad Cookie fejler: IMRD (Immunemediated Rheumatic Disease) eller på dansk: Immun Medieret Reumatoid Sygdom.

Cookie er i øvrigt blevet en del af et svensk forskningsprojekt omkring SRMA og IMRD. Vi har tilbudt at sende blod til Sverige fra Vixen og Frick, ligesom vi har bedt ejerne til Cookies kuldsøskende om at gøre det samme, hvis svenskerne ønsker det.

Helle og Kim har været helt fantastiske i hele dette helvede. De har været dybt bekymrede og kede af det. Men de har holdt fast i, at de ville have en diagnose, så de vidste, hvad det var, de havde at gøre med og kunne finde den bedste behandling til Cookie. Som man kan læse på Cookies blog, så har det været noget af en kamp at få nogle af dyrlægerne til at lytte til dem om deres bud på, hvad det var, Cookie fejlede. Vi skylder dem en stor tak for at være så standhaftige og stædige, så de fik hevet en endelig diagnose hjem.

IMRD er én af de autoimmune sygdomme, som vi kender i tolleren. Arvegangen kendes ikke, så det er desværre ikke noget, man kan teste sig ud af. Det kan pludselig dukke op. Det har desværre vist sig, at der er autoimmune sygdomme i Vixens linjer. Efter Cookie blev syg, har jeg også fundet ud af, at der er et enkelt tilfælde i Fricks linjer.

Som bekendt havde vi planlagt Vixen's 3. kuld her til sommer. Vi har nu besluttet, at Vixen ikke skal have flere hvalpe. Nogle erfarne opdrættere mener, at det er en overreaktion; andre mener, at det er det rigtige at gøre. Det, der betyder noget, er hvordan vi har det med det. Det var en svær beslutning - og så alligevel ikke. Vi synes, at Vixen har så meget godt at tilbyde racen, men vi er ikke interesseret i at lave flere hvalpe med risiko for en af de autoimmune sygdomme. Vi skulle jo selv have beholdt en hvalp fra næste kuld, så nu er vi gået på jagt efter en hvalp fra en anden opdrætter.

UK:
Not all entries are fun to write – and this is one of those.

On Thursday 11th January, I was training Vixen at Pernille Lillevang. Helle and Cookie is in my “class”. However, this evening Cookie was not in her usual superb shape. She was really slow when she returned with the dummy and this is so not like her, so we were instantly worried.

The next day she was worse and Helle went to her vet – and the next two weeks they spent almost all their time driving back and forth between they own vet and a specialist in Århus as well as wait for test results. Helle has published a thorough entry on her blog so I will not go into detail here. However, I will recommend you to read the entry (only in Danish) that you can find here: http://clevercookiescorner.blogspot.dk.

After countless examinations, several general anaesthesia, extraction of fluids from Cookie's joints and spinal cord, a lot of waiting time and a lot of worries, Helle and Kim finally got the diagnosis: IMRD (Immunemidiated Rheumatick Disease).

Cookie has become part of the Swedish research project on autoimmune diseases (SRMA and IMRD). We have offered to send them blood from Vixen and Frick and we have asked the owners of Cookie’s siblings to do the needed.

Helle and Kim have been fantastic during this. They have been so worried and sad. But they insisted on getting a diagnosis so that they knew what they were dealing with and what the best treatment for Cookie would be. As can be read on Cookies blog it has been quite a struggle for them to get some of the vets to listen to them and their suspicion about it being IMRD. We owe them big time for being so persevering and stubborn and get a final diagnosis.

IRMD is one of the autoimmune diseases we see in Tollers. The heredity is unknown so it is impossible to test for it. It can suddenly appear in a bloodline. Unfortunately, we have seen autoimmune diseases (SRMA) in Vixen’s lines. After Cookie was ill, I have found out that there is one case of autoimmune diseases (SRMA) in Frick’s line (Cookie’s father).

We had planned Vixen’s third litter this spring. However, we have now decided that she will not be bred anymore. Some experienced breeders think we overreact; others think it is the right thing to do. What really matters is how we fell about it. But it was a hard decision – and then again it wasn’t. We think that Vixen has so much positive to offer the breed, but we are not interested in producing puppies with a risk of an autoimmune disease. We were going to keep a pup from the next litter, so now we have started looking for a new pup from another breeder.  • Comments(0)//blog.wildmountain.dk/#post4

Ben & Jerry-kuldet - 3 år / The Ben & Jerry litter 3 years

Ben & Jerry kuldPosted by Lis Kudsk [Webmaster] Fri, January 19, 2018 17:03:42

DK:

Et stort tillykke til isklumperne, som fyldte 3 år den 2. januar. Som man kan se, var det hård kostfor mor Vixen at føde og opdrage syv friske hvalpe.

UK:

A huge congratulations to the ice cream pups on their 3rd birthday on 2nd January. as you can see, it was tough for Vixen to give birth and to raise seven lively pups.
  • Comments(0)//blog.wildmountain.dk/#post1